Tuottamisosaamista mikroyrityksille ja PK-yrityksille

Innovatiivisen liiketoiminnan toisessa osassa käydään tuottamiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka mahdollistavat tuote- ja palveluinnovaation liiketoimintamallin.

Tuottamisosaaminen kehittää kykyjä jäsentää toimintaa siten, että toimintaa voidaan harjoittaa aluksi ilman omaa yritystä. Toiminnan kehittyessä edelleen, se voi kehittyä liiketoiminnaksi. Päätteeksi opitaan arvioimaan sopiva tapa toteuttaa liiketoimintaa yhtiömuotoisesti. Toisessa osassa jatketaan hyödyntämällä ensimmäisen osan showcase -esimerkkejä.

Innovatiivinen liiketoiminta, osa 2

Tuottamisosaamista mikroyrityksille ja PK-yrityksille

  • Tavoite: Oppia asioita tuottamaan ja jalostamaan ideoista liiketoimintaa
  • Showcase: I love 8-bit -tapahtumatuotannot, Pahkasika -joukkorahoitusprojekti
  • Kesto: 3h luennot + 3h harjoitustehtävät
  • Toteutustapa: Verkko, Zoom/Teams -tapaaaminen
  • Opetusmateriaalit: slideshow, case-kuvaukset, verkko-opastus
  • Toteutuskieli: FIN/ENG