Osaaminen innovatiivisessa liiketoiminnassa

Millaista osaamista tarvitaan innovatiivisen liiketoiminnan aloittamisessa ja mitä pitää hankkia, jotta innovatiivinen liiketoiminta lähtee käyntiin?

Tässä osassa käydään läpi osaaminen, jota voi helposti ohjeiden avulla harjoittaa itsekseen tai ohjatusti. Ohjaustapaamisessa käydään läpi tarvittavat osaamisalueet ja rakennetaan esimerkki kuvitteellisesta innovatiivisesta liikeideasta, jotka lähdetään toteuttamaan. Tällä tavalla säästää helposti aikaa, vaivaa ja rahaa, kun näkee käytännössä toteutuksen ohjauspalaverissa. Sen jälkeen voi käynnistää nopeasti itsekin oikeilla välineillä omaa liiketoimintaa ideaan perustuen.

Osaaminen perustuu showcase -esimerkkeihin, joita on hyödynnetty aikaisemmissa osioissa.

Innovatiivinen liiketoiminta, osa 2:

  • Tavoite: Tunnistaa osaaminen ja oppia toteuttamaan asioita sopivilla välineillä
  • Showcase: I love 8-bit -tapahtumatuotannot, Pahkasika -joukkorahoitusprojekti
  • Kesto: 3h luennot + 3h harjoitustehtävät
  • Toteutustapa: Verkko, Zoom/Teams -tapaaaminen
  • Opetusmateriaalit: slideshow, case-kuvaukset, verkko-opastus
  • Toteutuskieli: FIN/ENG