Suomen suosituin joukkorahoitusprojekti

Tässä showcase -valmennuksessa käydään läpi joukkorahoittaminen sekä avataan showcase, joka toteutettiin keräämällä 2152 sijoitusta markkinoilta. Tämä sopii erityisesti aloittaville yrittäjille, tuote- ja palveluliiketoiminnan kehitykseen sekä innovatiiviseen liiketoimintaan. Showcase -valmennukset toteuttaa joukkorahoitusprojektin innovaattori ja toteuttaja yhteistyökumppaneineen.

Tätä showcase -valmennusta ei muilla ole. Valmennuksen kautta, ainutlaatuista kokemuspohjaista osaamista siirrettään showcase-esimerkin avulla eteenpäin.

Sisältö

 • Mitä on joukkorahoitus
 • Vastikkeellisen joukkorahoituksen eroaminen perinteisestä sijoitustoiminnasta
 • Miksi joukkorahoitus voi olla vaihtoehto?
 • Millaisia edellytyksiä joukkorahoituksen perustaminen vaatii?
 • Mitä menestynyt joukkorahoitus tarvitsee onnistuakseen?
 • Showcase: Näin perustin Suomen suosituimman joukkorahoituksen
  • Innovaatiosta joukkorahoitustuotteeksi
  • Tarvittavat työkalut
  • Toteutukseen liittyvät asiat
  • Mitä opin joukkorahoituksen järjestämisestä

 

Osaaminen innovatiivisessa liiketoiminnassa

Millaista osaamista tarvitaan innovatiivisen liiketoiminnan aloittamisessa ja mitä pitää hankkia, jotta innovatiivinen liiketoiminta lähtee käyntiin?

Tässä osassa käydään läpi osaaminen, jota voi helposti ohjeiden avulla harjoittaa itsekseen tai ohjatusti. Ohjaustapaamisessa käydään läpi tarvittavat osaamisalueet ja rakennetaan esimerkki kuvitteellisesta innovatiivisesta liikeideasta, jotka lähdetään toteuttamaan. Tällä tavalla säästää helposti aikaa, vaivaa ja rahaa, kun näkee käytännössä toteutuksen ohjauspalaverissa. Sen jälkeen voi käynnistää nopeasti itsekin oikeilla välineillä omaa liiketoimintaa ideaan perustuen.

Osaaminen perustuu showcase -esimerkkeihin, joita on hyödynnetty aikaisemmissa osioissa.

Innovatiivinen liiketoiminta, osa 2:

 • Tavoite: Tunnistaa osaaminen ja oppia toteuttamaan asioita sopivilla välineillä
 • Showcase: I love 8-bit -tapahtumatuotannot, Pahkasika -joukkorahoitusprojekti
 • Kesto: 3h luennot + 3h harjoitustehtävät
 • Toteutustapa: Verkko, Zoom/Teams -tapaaaminen
 • Opetusmateriaalit: slideshow, case-kuvaukset, verkko-opastus
 • Toteutuskieli: FIN/ENG

 

 

Tuottamisosaamista mikroyrityksille ja PK-yrityksille

Innovatiivisen liiketoiminnan toisessa osassa käydään tuottamiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka mahdollistavat tuote- ja palveluinnovaation liiketoimintamallin.

Tuottamisosaaminen kehittää kykyjä jäsentää toimintaa siten, että toimintaa voidaan harjoittaa aluksi ilman omaa yritystä. Toiminnan kehittyessä edelleen, se voi kehittyä liiketoiminnaksi. Päätteeksi opitaan arvioimaan sopiva tapa toteuttaa liiketoimintaa yhtiömuotoisesti. Toisessa osassa jatketaan hyödyntämällä ensimmäisen osan showcase -esimerkkejä.

Innovatiivinen liiketoiminta, osa 2

Tuottamisosaamista mikroyrityksille ja PK-yrityksille

 • Tavoite: Oppia asioita tuottamaan ja jalostamaan ideoista liiketoimintaa
 • Showcase: I love 8-bit -tapahtumatuotannot, Pahkasika -joukkorahoitusprojekti
 • Kesto: 3h luennot + 3h harjoitustehtävät
 • Toteutustapa: Verkko, Zoom/Teams -tapaaaminen
 • Opetusmateriaalit: slideshow, case-kuvaukset, verkko-opastus
 • Toteutuskieli: FIN/ENG

 

Tuotekehitysosaamista mikro- ja PK-yrityksille

Innovatiivisen liiketoiminnan ensimmäisessä osassa käydään läpi prosessi, josta muodostuu tuote- ja palveluinnovaatio sekä toimenpiteet sen jalostumisesta validiksi tuotteeksi. Mukana on kaksi showcase -esimerkkiä, jotka jakavat kokemusperäistä tietoa siitä, miten sadan euron investoinnilla saadaan liikevaihtoa aikaan kannattavaksi.

Mukana on myös esimerkkejä, jotka eivät ole onnistuneita ja kokemusperäisesti jaamme tietoa myös näistä tapauksista.

Innovatiivinen liiketoiminta, osa 1:

Tuotekehitysosaamista mikro- ja PK-yrityksille

 • Tavoite: Oppia uusia tapoja kehittämään tuotteita ja palveluita
 • Showcase: I love 8-bit -tapahtumatuotannot, Pahkasika -joukkorahoitusprojekti
 • Kesto: 3h luennot + 3h harjoitustehtävät
 • Toteutustapa: Verkko, Zoom/Teams -tapaaaminen
 • Opetusmateriaalit: slideshow, case-kuvaukset, verkko-opastus
 • Toteutuskieli: FIN/ENG